Mapa serwisu

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

|---Dane teleadresowe

|---Rys historyczny szkoły

|---Organy Szkoły

|---Statut Szkoły

|---Podstawa programowa

|---Pracownicy Szkoły

|---Godziny zajęć

INFORMACJE

|---Plan lekcji

|---Dyżury nauczycieli

|---Wykaz podręczników

|---Kalendarz imprez

|---Świetlica

|---Zajęcia dodatkowe

|---Dodatkowe dni wolne

|---Dziennik elektroniczny

|---Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I

REGULAMINY

|---Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

|---Regulamin korzystania z placu zabaw

|---Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

|---Regulamin dyżurów

|---Regulamin świetlicy szkolnej

|---Regulamin pracowni komputerowej

|---Wewnątrzszkolny System Oceniania

PROCEDURY

|---Procedury zatwierdzania wykazu podręczników

|---Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego

|---Procedura organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

|---Procedura wycieczek szkolnych

PLIKI DO POBRANIA

|---Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

|---Podanie o egzamin poprawkowy

|---Podanie o duplikat świadectwa

OGŁOSZENIA

|---Wyprawka szkolna

|---Rozpoczęcie Roku Szkolnego

|---Sekretariat - godz. otwarcia

|---Plan ferii

|---Zapisy do kl. 0 i I

|---Spotkania rodziców

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

|---SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

WDŻ

|---Program WDŻ

|---Procedura organizacji zajęć WDŻ

|---Deklaracja WDŻ

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

|---Misja i wizja szkoły

ROZPORZĄDZENIA

|---POMOC PSYCH. PEDAG.

|---ROZPORZĄDZENIE MEN - ocenianie

RODO

|---OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wychowanie i profilaktyka

|---Program wychowawczo-profilaktyczny

|---Raport z ewaluacji wewnętrznej "Programu wychowawczo-profilaktycznego"