Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

|--- Dane teleadresowe

|--- Rys historyczny szkoły

|--- Organy Szkoły

|--- Statut Szkoły

|--- Podstawa programowa

|--- Pracownicy Szkoły

|--- Godziny zajęć

INFORMACJE

|--- Plan lekcji

|--- Szkolny zestaw programów nauczania

|--- Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I

|--- Dziennik elektroniczny

|--- Dodatkowe dni wolne

|--- Zajęcia dodatkowe

|--- Świetlica

|--- Kalendarz Roku Szkolnego

|--- Wykaz podręczników

|--- Dyżury nauczycieli

|--- Szkolny zestaw podręczników

|--- DOSTĘPNOŚĆ

REGULAMINY

|--- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

|--- Wewnątrzszkolny System Oceniania

|--- Regulamin pracowni komputerowej

|--- Regulamin świetlicy szkolnej

|--- Regulamin dyżurów

|--- Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

|--- Regulamin korzystania z placu zabaw

|--- Regulamin i kryteria bezpłatnego użyczenia i korzystania ze sprzętu niezbędnego do kształcenia na od

|--- Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Jan

|--- Regulamin pracy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

|--- Regulamin zajęć

PROCEDURY

|--- Procedury zatwierdzania wykazu podręczników

|--- Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego

|--- Procedura organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

|--- Procedura wycieczek szkolnych

|--- Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w związku z pandemią

PLIKI DO POBRANIA

|--- Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

|--- Podanie o egzamin poprawkowy

|--- Podanie o duplikat świadectwa

|--- Odroczenie obowiazku szkolnego

OGŁOSZENIA

|--- Wyprawka szkolna

|--- Rozpoczęcie Roku Szkolnego

|--- Sekretariat - godz. otwarcia

|--- Plan ferii

|--- Zapisy do kl. 0 i I

|--- Spotkania rodziców

SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY/SZÓSTOKLASISTY

|--- SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY/SZÓSTOKLASISTY

WDŻ

|--- Program WDŻ

|--- Procedura organizacji zajęć WDŻ

|--- Deklaracja WDŻ

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

|--- Misja i wizja szkoły

ROZPORZĄDZENIA

|--- POMOC PSYCH. PEDAG.

|--- ROZPORZĄDZENIE MEN - ocenianie

RODO

|--- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

|--- Program wychowawczo-profilaktyczny

|--- Raport z ewaluacji wewnętrznej "Programu wychowawczo-profilaktycznego"

|--- Godziny pracy pedagoga, psychologa i logopedy

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

|--- SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE 2018

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Zamówienia

COVID

|--- DEKLARACJA

|--- LIST MINISTRA ZDROWIA

|--- KWESTIONARIUSZ WYWIADU MEDYCZNEGO